کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۸ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

 مبارزه  درکانگ فوتوآ بزرگترین شاهکاری است که یک کانگ فوکای رااثبات می کند .

مبارزه  درکانگ فوتوآ مرز دانایی است.

مبارزه  یعنی تلاش و کوشش ابدی انسان برای تکامل.

مبارزه  یعنی آمادگی همراه کانگ فوکای برای نبردبانادانی ها وپلشتی ها.

مبارزه  یعنی جلوگیری ازتجاوزقدرتمان به ضعیفان.


  • kungfu toa

مایگاه یکم: علم فیزیولوژیکی (حرکات و تکنیکهای بدنیجسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است. فرهنگستان تن متکی بر هفتادو سه هزار تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی و در مجموع حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیباترین توان به ره آیین مهر بقاء بکوشیم


  • kungfu toa

ذن ازتعالیم آئین بودایی سرچشمه گرفته است ودرحدود ده قرن بعد از بودا این آئین توسط یکی ازمتفکرین هندی بنام بودیدهارما به کشورچین ره یافت

پروفسورتی سوزوکی: ذن عبارت است ازرهایی ،رهایی ازتمام قیودیعنی پرورش خودآگاهی وناخودآگاهی که ماوراء

هرگونه دوگانگی ودواندیشی می باشد.


  • kungfu toa

 بهترین جنگجودرجنگیدن ناتوان است، او در جنگ با دیگران به هیچ کمالی نائل نخواهدشد، گرچه درظاهرپیروزی نیز کسب خواهدکرد، اما او یک جنگجو به حساب نمی آید، ولی زمانیکه سفرمعرفتی خود رابرای سامان دهی وشناخت درونش آغازمیکند همانندیک جنگجو، تیز و هشیارانه عمل میکند، زیرا از عمیق ترین ناحیه وجودش می بایست عبورکندو سرانجام به روشنایی بیکران خواهد رسید،. امّا قبل از هر چیز، او بایدمصمم وبااراده باشدزیرا از میان یک ظلمت عظیم ذهنی و روانی وجودش عبور خواهدکردو در آنجا پراست از مهلکات ودام های بی شمار نفس و احتمال هرگونه انحراف و کجروی وجود دارد. علاوه بر آن، انواع دشمنان درونی و باطنی نیز موجود هستند، ومی بایست آنها را تغییرماهیت دهد، یعنی از حالت رذیله به فضیلت تبدیل کند، تاوجودش پرازرحمت ورحمانیت الهی گردد ،مثلاً عصبانیت باید به دلسوزی، لطافت و مهربانی تغییر شکل دهدویاشهوت باید به عشق و محبت مبدل شود، بنابراین متوجه میشویم، کانگ فوکای (همراه) میبایست همانندیک جنگجو عمل کند. یک رزمی کارمیبایست بسیار هوشیار و تیزبین باشد، چرا که از دست دادن یک فرصت شایدبه هلاکت منتهی گردد

یک کانگ فوکای واقعی، هوشیاری خود را به حدی ارتقاء میدهد، که قبل از آنکه حریف به وی حمله ور شود، از آن مطلع شده، و حتی قبل از حمله حریف، فکر او را مخدوش و پریشان میکند. او خود را برای روبرو شدن با هر نوع کنش آماده می کند، در واقع او همیشه هشیار است و مراقبه وتمرکز او بقدری عمیق و زیاد می شود، که شروع به خواندن افکار حریف خود نیز می کند.

گرتوبکوشی به رهایی رسی   گربخودآیی بخدایی رسی

  • kungfu toa
توآ را انشا خوانده اند به معنای ارتقاء و پیشرفت مرحله به مرحله تا جایی که تن آنقدر ارتقاء پیدا کند که خود شناسای خود گردد.
کانگ یا گانگ به معنای دانایی است و این واژه در زبان پارسی بوده است و فو از فوت کردن و دمیدن  می آید که دم انرژی است.انرژی روان.منتها چون در آن زمان واژه کونگ فو یک واژه جا افتاده بود به ناگزیر واژه: گانگ فوت به کونگ فو که راحت تر تلفظ می شود،خلاصه گردید.پس انشاء تن آورده شد تا آدمیان به دانایی تن رسند و خود را شناسا گردند.تکنیکهای آن هم برگرفته از حرکت اتمهای بدن بصورت دورانی و محوری در رابطه با گردش و چرخش عالم کیهان یا راز کهکشان است.چون انسان عالم صغیر است در رابطه با عالم کبیر که کیهانش میخوانیم.

  • kungfu toa

حتما موقع ضربه زدن یا ضربه خوردن اساتید در باشگاه صدای فریاد آنها را شنیدید ؟  به این فریاد که به هنگام  تخلیه نفس انجام میگیرد کیای (KIAI) گفته میشود به طور خلاصه باید گفت که کیای فریادی است که از ناحیه ی  داخلی شکم و نزدیک به ناف نشأت می گیرد و همراه با تخلیه ی تنفس است (مانند حالتی است که یک اتومبیل را  هل می دهید )

 کیای معمولا با این صدا ها شنیده میشود : هایس  ، اوکی ، هایدا وهود.......

  • kungfu toa

بخش اصلی وشناسه هر سبک تکنیک هایی هستند که معرف قدرت سبک وخاصیت های فنی آن سبک می باشند.تکنیک وفرم هایی که درتمام محورهای کونگ فوتوآ طراحی وابداء گردیده است شامل ضربات دست وپا ،تاکتیک های مبارزه ای ،استقرارها وگاردهای مبارزه ای،فنون دفاع شخصی، تخلیه تنفس وگردش انرژی در بدن وتخلیه انرژی و...می باشند. 


  • kungfu toa

از کانگ فو توآ سنتی چه می دانید؟ کانگ فو توآسنتی اعتقاد و ایمان تمام می خواهد و اگر تو در این راز باز نشدی هیچ مگویموارد زیر در رابطه با درجات کونگ فو توآ سنتی و هفت مایگاه آن به اطﻼع جویندگان طریقت دانایی می رسد. به جوینده راه در توآی سنتی همراه گفته می شود.در این مرحله لباس همراه کاملاً مشکی است.آرم مشت بر سمت چپ پیراهن همراه و آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن قرار دارد.شالبند همراه سفید است که نشانه پاکی وآمادگی و ورود به معبد انشاء برای خود سازی است.معبد به معنای جایگاه کرنش است؛کرنش در مقابل فکر و انشاء به معنای رشد است.پس معبد انشاء تن و روان به معنای ارتقاء دادن فکر به تن و روان است.


  • kungfu toa