کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۳۲ مطلب با موضوع «همراهان» ثبت شده است


آقای محمد مهدی مکی
 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa


آقای موسوی

 • kungfu toaامیرالمومنین(ع):

« و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا » 

دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید


 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa
دریافت


مشاهده در آپارات


 • kungfu toa

 

 

 

 

 • kungfu toa

 • kungfu toa

آقای متین صفری

 • kungfu toa

آقای محمد مهدی مکی

 • kungfu toa