کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب با موضوع «استاد لشکری :: فیلم» ثبت شده استدریافت
توضیحات: قسمتی از خط یک کونگ فو توآ - استاد لشکری - جدید  • kungfu toa


 

 

دریافت
توضیحات: متو زنی استاد محسن لشکری

 

نمایش در آپارات

  • kungfu toa


 


دریافت

توضیحات: بخشی ازمحور وایماباتو-خط هفت کانگ فو توآ-استاد محسن لشکری

 

مشاهده در یوتیوب

  • kungfu toa

 

 

دریافت
توضیحات: محور مایانا-استاد محسن لشکری-قسمت اول

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

 
 
دریافت
توضیحات: محور مایانا-استاد محسن لشکری-قسمت دوم
 
 
  • kungfu toa

 


 

 

دریافت

حجم: 26 مگابایت
توضیحات: سام سامائه - خط چهار کانگ فو توآ - استاد محسن لشکری

 

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

  • kungfu toa

دریافت
حجم: 8.91 مگابایت
توضیحات: آناتوآ - خط یک کانگ فو توآ - استاد لشکری
  • kungfu toa