کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

  جهت استفاده بهتر از محتویات وبلاگ، از قسمت طبقه بندی استفاده فرمائید.

 • kungfu toa

آقای محمد مهدی مکی
 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa


آقای موسوی

 • kungfu toaامیرالمومنین(ع):

« و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا » 

دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید


 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa


دریافت
توضیحات: قسمتی از خط یک کونگ فو توآ - استاد لشکری - جدید • kungfu toa
دریافت


مشاهده در آپارات


 • kungfu toa


 

 

دریافت
توضیحات: متو زنی استاد محسن لشکری

 

نمایش در آپارات

 • kungfu toa

 

 

 

 

 • kungfu toa