کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است
دریافت


مشاهده در آپارات


  • kungfu toa


 

 

دریافت
توضیحات: متو زنی استاد محسن لشکری

 

نمایش در آپارات

  • kungfu toa

 

 

 

 

  • kungfu toa

  • kungfu toa

خط یک کونگ فو توآ

خط یک کانگ فو توآ

آناتوآ

آموزش خط یک کونگ فو توآ

آموزش خط یک کانگ فو توآ

آموزش آناتوآ

آناتوآ آموزشی

____________________________دریافت
توضیحات: اجرای خط یک کونگ فو توآ توسط استاد لشکری

___________________________________________


دریافت
توضیحات: اجرای آناتوآ همراه آهنگ

___________________________________
دریافت
توضیحات: اجرای خط یک کونگ فو توآ استاد جلیل زاده


__________________________________________
دریافت
توضیحات: خط یک کونگ فو توآ توسط استاد خوشگوی


_______________________________________________
دریافت
توضیحات: اجرای خط یک کونگ فو توآ توسط استاد دهقانیان


_______________________________________


به زودی بروز رسانی خواهد شد....


  • kungfu toa

1. اجرای محور مایانه (قدرتی)

2. اجرای محور سامسامائه (قدرتی)

3. اجرای محور سوتو (قدرتی)

4. اجرای محور آتادو (قدرتی)

5. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

6. اسکات 100 بار

7. شنا 70 شماره

8. دراز و نشست 70 شماره

9. ضربه کیتو 50 شماره

10. ضربه نیما کیتو 50 شماره

11. ضربه سیما برش 50 شماره

12. ضربه هورایما 50 شماره

13. ضربه یته کیتو 50 شماره

14. ضربه یته برش 50 شماره

15. ضربه یات کیتو 50 شماره

16. ضربه اوسایا کیتو 50 شماره

17. ضربه اوسایا یات کیتو چرخشی 50 شماره

18. پرش از روی 6 نفر

19. اجرای صحیح افت از جلو

20. اجرای صحیح افت از پشت

21. اجرای صحیح تمامی ضربات تورانما

22. تحمل مبارزه با پنج مبارز

  • kungfu toa