کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۵۸ مطلب با موضوع «استاد لشکری :: عکس» ثبت شده است

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

{ایستاده با لباس بنفش}

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa