کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی
توآ را انشا خوانده اند به معنای ارتقاء و پیشرفت مرحله به مرحله تا جایی که تن آنقدر ارتقاء پیدا کند که خود شناسای خود گردد.
کانگ یا گانگ به معنای دانایی است و این واژه در زبان پارسی بوده است و فو از فوت کردن و دمیدن  می آید که دم انرژی است.انرژی روان.منتها چون در آن زمان واژه کونگ فو یک واژه جا افتاده بود به ناگزیر واژه: گانگ فوت به کونگ فو که راحت تر تلفظ می شود،خلاصه گردید.پس انشاء تن آورده شد تا آدمیان به دانایی تن رسند و خود را شناسا گردند.تکنیکهای آن هم برگرفته از حرکت اتمهای بدن بصورت دورانی و محوری در رابطه با گردش و چرخش عالم کیهان یا راز کهکشان است.چون انسان عالم صغیر است در رابطه با عالم کبیر که کیهانش میخوانیم.


بخش اول :

هر خط یا فرم از تکنیکهای کونگ فو توآ اصول خاص خود را دارد.مثلا" خط 1 یا فرم 1 آناتوآ نام دارد. که در رابطه با گردش و حرکت زمین است و اگر در جهت شمال و با اصول صحیح و با چرخش و دوران خاص خود بکار گرفته شود،انرژی  زوایای زمین را جذب بدن می کند و این در تجربه ما ثابت شده است.
آناتوآ به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا به امروز نرفته است.
آناتوآ  با  515  تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات.بخش دوم:
گفته شد که توآ را انشاء است،و انشاء پیشرفت تدریجی و مرحله به مرحله، که تن انسان مملو از انرژی و پر از راز و رمز است و فقط با تمرین پیوسته و خستگی ناپذیر، این اسرار قابل دسترسی است.گانگ فوت یا کونگ فو،طریق و روش انشاء را میسر می سازد و تنها کسانی میتوانند در این طریق به اسرار تن آگاهی یابند و این آگاهی را در عمل به کار گیرند،که از خستگی نهراسند و هرگز از عدم پیشرفت یا کندی پیشرفت ناامید نگردند.گفته شد که تکنیکهای  کونگ فو توآ را از حرکت اتم های بدن در رابطه با مدارهای انرژی عالم کیهان نشاءت گرفته و تفاوت بسیار فاحشی با سایر سبک های رزمی که برگرفته از حرکت حیوانات است دارد.در مقاله های بسیار دورم به تفصیل راجع به حرکت حیوانات در دیگر سبکهای رزمی سخن گفته ام.
کونگ فو توآ بصورت علمی و با نام فیزیک انرژی انسان در دانشگاه مریلند آمریکا به نام ایران به ثبت رسیده است و در دانشگاه شانگهای چین به عنوان یک سبک رزمی مدرن،و هیچ کشور دیگری نمیتواند مدعی این علم باشد.این از افتخارات سرزمین ما است.
خط دو کونگ فو توآ: آتادو به معنای اسرار هستی یا نیستی و یا نبرد با ترکیبات نیستی است.آتادو با 317 تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های خلاف موجی بر اسرار هندسی،به منظور برگردان عالم برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات.بخش سوم:
گفته شد که کانگ فو،گانگ فوت است که گانگ به معنای دانایی و فوت، فوت کردن و دم انرژی است.تکنیکهای آن انسان را به راه و طریق دانایی تن  رهنمون می سازد.وقتیکه انسان به دانایی تن رسید،میدان های انرژی تن او باز میشود و آن وقت می داند که چگونه از این میدان های انرژی در جهت شفا بخشی خود و یا دیگران استفاده بهینه کند چون انسان شاهکاری است آماده به ترکیب جهان.اما این زمانی میسر است گه تکنیک ها و فرمها را بطور صحیح و با پیچش و دوران کامل در جهت شمال به کار گیرد،آن هم بطور دائم و بدون وقفه و خستگی ناپذیر، از این طریق گذر نامه ای کند تحصیل.
کانگ فو توآ اسرار دانایی است،دانایی توانایی است،توانایی تن، انسان را به توانایی روح و روان می رساند.چون این دو یعنی تن و روان مکمل یکدیگرند و از طریق تن به روان رسیدن.
خط سه کانگ فو توآ(سوتو): به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است،سوتو به معنای من و تو،تو و من و طبیعت مربوط به من تو است با 1278تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی.بخش چهارم:
کانگ فو توآ هفت مایگاه یا هفت مرحله علم و دانش در خود دارد،مایگاه یکم یا مرحله یکم آن ورزش است که ورز امر به ورزیدن و در پی تکنیک های تن پیاپی بودن است و ش  یا شین علامت زشتی ها و خلق و خوی بد انسان است،پس  به ورز تا زشتی ها را از خود دور سازی.درگذشته نه چندان دور بسیاری از مردم،ورزشکاران را بی مغز و کوتاه فکر قلمداد می کردند اما کانگ فو توآ به صورت علمی این فرضیه را از اذهان مردم زدود و ثابت کرد وقتی انسان ورزش می کند خون به مغز او فوران زده وآماده می گردد برای تفکر بیشتر.
این مایگاه ورزش یا مرحله ورزش، با نام علم فیزیولوژی یا فعالیتهای بدن انسان و جسم ،پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است.
سام سامائه: به معنای کاوش است،معنای آدمی چیست؟انسان چیست ؟از چیست؟تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است  یا نیستی و یا نبرد با ترکیبات نیستی است؟گردیدن انسان به چیست؟آیا انسان تصورات امروزی وی این چنین است و یا فرهنگ توآ پذیری است؟با 5011 تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدن تن و روان.بخش پنجم:
گفته شد که کانگ فو توآ از هفت مایگاه یا هفت مرحله علم و دانش تشکیل شده است. که مایگاه یکم آن ورزش است و این مایگاه یکم تکنیک های خاصی در خود دارد برای ساخته و پرداخته شدن جسم انسان.از آنجا که جسم انسان پایگاه تفکر است پس باید این پایگاه کاملا" سالم و قوی باشد که البته هیچ ارتباطی به پرورش اندام و حجم عضله ندارد،بلکه در مایگاه یکم کانگ فو توآ به صورت یک علم نوین و با نام فیزیک انرژی انسان آمده است.ابن یعنی به کار گیری نبروهای فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن،که بدن انسان مملو از انرژی های بالقوه است و این نیروها و انرژیها در انسان معمولی بدون استفاده میماند تا جایی که شخص،آنها را با خود به گور می برد وبه این می گوئیم انسان خام که البته جسم او خام است و فکر او هم تبعیت میکند از جسم او و فکر خام هم در برابر تیر حوادث تاب مقاومت ندارد.امروزه می بینیم،کهولت که انسان در طول تاریخ تا حدودی بر آن غلبه پیدا کرده بود،از کودکی به او یورش میبرد و بیماریها و مرگ های  زود رس و نابهنگام گریبانگیر بشر شده است.تکنیک های کانگ فو توآ از پیچشها و دوران های ویژه ای برخوردار است که حرکت اتم های بدن را با مدارهای انرزی کیهان تنظیم می نماید و زمانی که این امر به وقوع پیوست،سلول های بنیادی که امروزه مورد بحث واقع شده، فعال میشوند که در این صورت دیگر در سنین بالا احساس ناتوانی وجود نخواهد داشت و سلسله اعصاب تقویت شده و احساس توان و نیرو جای خود را با احساس ضعف و پیری عوض میکند.
خط پنج کانگ فو توآ: مایانه به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریها و مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه است.بخش ششم:
کانگ فو توآ را اسرار انسانی خوانده اند، چرا که راز های تن را عیان و استعدادهای پنهان را شکوفا می کند و اما چگونه این امکان میسر است؟تکنیک آن داده شده است و تنها یک راه برای وصول باقی میماند و آن هم تمرین است و تکرار.گفته شده است که مایگاه یکم کانگ فو توآ (علم فیزیو لوژی یا فعالیتهای بدن انسان) انشاء تن را به ارمغا ن آورده تا تن را به شناسایی کامل خود ببرد،همچنین گفته شده است که تکنیکهای کانگ فو توا قبل از اینکه یک ورزش باشد یک تفکر است، یعنی کانگ فوکار باید بیاندیشد تا تکنیک هارا درست اجرا کند.تمام پیچشها،دوران ها و زوایای حرکات باید به درستی به مرحله اجرا گذاشته شود تا نتایج مورد نظر به دست آید.
امروزه بسیاری از اساتید مدعی اجرای صحیح تکنیکها میباشند در حالیکه نتیجه درست را به همراهان انتقال نداده اند.تنها کسی راست میگوید که خود الگوی کامل تجربه اش باشد، در غیر اینصورت هم خود را به بیراهه میبرد و هم دیگران را.اندیشه کردن در باب تکنیک ها هم زمان بر است و هم اراده و پشتکاری در خور ستایش می طلبد که این در صبر و حوصله هر کسی نیست و همین امر باعث می شود که برخی از همراهان به سبکهایی مختصر و کم ارزش روی آورند که البته مبلغان زیادی برای منافع مادی دارند و پس از چندی می فهمند که به بیراهه رفته اند.
خط شش کانگ فوتوآ:کوانا به معنای تضاد، به معنای صفوف نامناسب انسانی، تاهنجاریهای روانی،عدم آشنایی بر پزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر آمیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیک انسانی،عدم  توجه به علوم بنیانی و ناآگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول یگانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده دانایی است.
پایان بخش ششم با 8765 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی.
بخش هفتم:
گفته شد که کانگ فوتوآ از هفت مایگاه یا هفت مرحله علم و دانش تشکیل شده است که مایگاه یکم آن علم فیزیولوژی(فعالیت های بدن انسان یا همین ورزش)است که علم تن نامیده میشود،که جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان میباشد.
فرهنگستان تن(کانگ فوتوآ)متکی بر هفتاد و سه هزار تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسان بر معادلات ریاضی و توان سازی تا مرز جنگاوری به کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و به درک اسرار فیزیک انسان در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیباترین توان تن به ره آیین مهر بقا به کوششیم.
به کارگیری تکنیک های کانگ فوتوآ به طور صحیح و با اصول خود موجب جابجایی انرژی بدن از یک قسمت به قسمت دیگر می شود،هر یک از اعضاء بدن مانند قلب،کبد،کلیه،ریه و امعاء و احشاء برای خود یک میدان انرژی دارند که در انسان معمولی این میدان های انرژی نه تنها با هم هیچ همکاری ندارند بلکه دستخوش تحولات و فشارهای زندگی روزمره مثل ترس،اضطراب،حسد و... می شوند و این ها نیز در بدن انرژی منفی تولید می کنند و انرژی منفی سراغ میدان انرژیی که از بقیه میدان ها ضعیف تر است میرود،مثلا" اگر قلب فردی ضعیف تر باشد موج منفی نگرانی به آنجا رفته و ضایعه قلبی ایجاد می کند.حال چه باید کرد؟
تجربه چهل سال تمرین وتمرکز ما می گوید که وقتی انسان تکنیک های کانگ فوتوآ را به کار می گیرد بین میدان های انرژی بدن هماهنگی ایجاد می شود و اگر به طور مثال قلب ضعیف تر باشد،انرژی از دیگر میادین انرژی بدن مانند کلیه ها به کمک رفته و ضایعه قلبی بلافاصله ترمیم می گردد تا جایی که در اثر تمرین زیاد تمام میدان های انرژی بدن از هماهنگی کامل برخوردار می شوند،درست همانند خانواده ای که از تفاهم و هماهنگی کامل برخوردار می باشند و اگر یکی از آنان تصادفا" بیمار شده و یا دچارشکست اقتصادی شود،دیگر اعضاء خانواده زود به کمک او شتافته و نجاتش می دهند.چنین هماهنگی و تفاهم در بدن انسان در اثر تمرین تکنیک های کانگ فوتوآ به دست می آید و این کاملا" به تجربه رسیده است.آنجا که چیزی منطق پذیر نیست بایستی تجربه شود.انشاء تن همین است.
خط هفت کانگ فوتوآ:وایماباتو یا پنجه مرگ
این معنا در کانگ فوتوآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسان ها به شناخت و بررسی ها و زیر بناها و ایجاد انسان به بینش ها و دانش ها و ترکیب ها است.با سه هزار و سیصد یک تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">