کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی


  • kungfu toa


  • kungfu toa
  • kungfu toa

  • kungfu toa

از کانگ فو توآ سنتی چه می دانید؟ کانگ فو توآسنتی اعتقاد و ایمان تمام می خواهد و اگر تو در این راز باز نشدی هیچ مگویموارد زیر در رابطه با درجات کونگ فو توآ سنتی و هفت مایگاه آن به اطﻼع جویندگان طریقت دانایی می رسد. به جوینده راه در توآی سنتی همراه گفته می شود.در این مرحله لباس همراه کاملاً مشکی است.آرم مشت بر سمت چپ پیراهن همراه و آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن قرار دارد.شالبند همراه سفید است که نشانه پاکی وآمادگی و ورود به معبد انشاء برای خود سازی است.معبد به معنای جایگاه کرنش است؛کرنش در مقابل فکر و انشاء به معنای رشد است.پس معبد انشاء تن و روان به معنای ارتقاء دادن فکر به تن و روان است.


  • kungfu toa

آقای نوروزی

  • kungfu toa

دریافت
حجم: 8.91 مگابایت
توضیحات: آناتوآ - خط یک کانگ فو توآ - استاد لشکری
  • kungfu toa

  • kungfu toa