کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

 • kungfu toa

 • kungfu toa

آقای متین صفری

 • kungfu toa

آقای محمد مهدی مکی

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

{ایستاده با لباس بنفش}

 • kungfu toa


 


دریافت

توضیحات: بخشی ازمحور وایماباتو-خط هفت کانگ فو توآ-استاد محسن لشکری

 

مشاهده در یوتیوب

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 

 

دریافت
توضیحات: محور مایانا-استاد محسن لشکری-قسمت اول

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

 
 
دریافت
توضیحات: محور مایانا-استاد محسن لشکری-قسمت دوم
 
 
 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa