کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آناتوآ آموزشی» ثبت شده استدریافت
توضیحات: قسمتی از خط یک کونگ فو توآ - استاد لشکری - جدید  • kungfu toa

خط یک کونگ فو توآ

خط یک کانگ فو توآ

آناتوآ

آموزش خط یک کونگ فو توآ

آموزش خط یک کانگ فو توآ

آموزش آناتوآ

آناتوآ آموزشی

____________________________دریافت
توضیحات: اجرای خط یک کونگ فو توآ توسط استاد لشکری

___________________________________________


دریافت
توضیحات: اجرای آناتوآ همراه آهنگ

___________________________________
دریافت
توضیحات: اجرای خط یک کونگ فو توآ استاد جلیل زاده


__________________________________________
دریافت
توضیحات: خط یک کونگ فو توآ توسط استاد خوشگوی


_______________________________________________
دریافت
توضیحات: اجرای خط یک کونگ فو توآ توسط استاد دهقانیان


_______________________________________


به زودی بروز رسانی خواهد شد....


  • kungfu toa