کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۲۶ مطلب با موضوع «همراهان :: عکس» ثبت شده است

 • kungfu toa

 • kungfu toa

 • kungfu toa

آقای امیرحسین لشکری

 • kungfu toa
همراهان باشگاه طاها
 • kungfu toa

آقای امیرحسین لشکری

 • kungfu toa

آقای احمدی

 • kungfu toa

آقای امیر حسین لشکری

 • kungfu toa

آقای امیر حسین لشکری

 • kungfu toa

آقای منصور علی پور

 • kungfu toa

آقای امیر حسین لشکری

 • kungfu toa

آقای منصور علی پور

 • kungfu toa